Stavební bytové družstvo Zábřeh

Havlíčkova 523/20, Zábřeh, 789 01

Dokumenty

 Stanovy SBD Zábřeh 

 Shromáždění delegátů 2014 - usnesení

 Shromáždění delegátů 2015 - usnesení

 Shromáždění delegátů 2016 - usnesení

 Shromáždění delegátů 2017 - usnesení

 Shromáždění delegátů 2018 - zápis a usnesení

 Shromáždění delegátů 2019 - zápis a usnesení

Směrnice a jiné

 2018/1 - Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva 

 2018/2 - Hospodaření středisek bytového hospodářství samospráv  (zpřístupněna na vývěsce v sídle družstva)

 Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostor a úhradách za plnění
   spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostor  (zpřístupněna na vývěsce v sídle družstva)

 Rámcové pojištění majetku SBD a SVJ - vysvětlení rozsahu 

Formuláře

 Přihláška za člena bytového družstva 

 Oznámení doručovačí adresy 

 Žádost o změnu předpisu 

 Změna způsobu platby 

 Žádost o převedení bytu do os. vlastnictví 


 Žádost o stavební úpravy 

 Žádanka oprav v bytě 

 Žádanka oprav spol.prostor